Węzeł prosty
Węzeł podwójny
Węzeł Windsor
Pół-Windsor
Mały węzeł
Muszka